Khi nào Icebox sẽ trở lại trong chế độ cạnh tranh và không cạnh tranh của Valorant? – Cập nhật mới nhất và thông tin chi tiết.

Bản đồ Icebox đã rời nhóm bản đồ trong game Valorant để nhường chỗ cho Bind trong phiên bản mới Episode 6 Act 3. Nhiều…

Xem thêm Khi nào Icebox sẽ trở lại trong chế độ cạnh tranh và không cạnh tranh của Valorant? – Cập nhật mới nhất và thông tin chi tiết.