Cập nhật thông tin mới nhất về Unreal Editor For Fortnite (UEFN): Ngày phát hành, thông số kỹ thuật, tính năng nổi bật và nhiều hơn thế nữa.

Epic Games vừa công bố chi tiết về Fortnite Creative 2.0 hay còn gọi là Unreal Editor For Fortnite (UEFN), một ứng dụng PC mới…

Xem thêm Cập nhật thông tin mới nhất về Unreal Editor For Fortnite (UEFN): Ngày phát hành, thông số kỹ thuật, tính năng nổi bật và nhiều hơn thế nữa.